top of page

Sobre

Businessmen

Estratègia Empresarial

Impulsem el seu negoci amb visió estratègica

Disposar d'una ESTRATÈGIA EMPRESARIAL vol dir treballar amb una metodologia que permeti establir diferents objectius assolibles per al negoci a través d'un PLA D'ACCIÓ.

A Growpime us ajudem a generar el vostre propi pla estratègic, delimitant clarament el focus d'acció necessari per assolir els vostres objectius, integrant totes les àrees funcionals de la vostra organització.

Per això, treballem juntament amb vostè, per poder traçar aquests objectius, estimant els terminis d'acció, i establint metes assolibles juntament amb els seus responsables,  mitjançant indicadors de seguiment.

És molt important deixar-se assessorar per consultors amb una visió externa al negoci, ja que permet fer un diagnòstic totalment objectiu que permeti dissenyar una bona estratègia. Cal tenir en compte que les situacions del mercat són canviants contínuament i, per això, és determinant comptar amb la col·laboració i la informació d'experts per poder fixar correctament els objectius desitjats

bottom of page